Giờ Lễ Nhà Thờ Bò Ót

Thuận An, Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam
Niêm yết ngày 19/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Ngày thường: 05:00 17:00
Thứ Bảy: 05:00 18:00
Chúa Nhật: 04:30, 07:30, 16:00, 18:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ