Giáo Xứ Thiên Thần

Giáo Xứ Thiên Thần, 600 Đ. Võ Nguyên Giáp, An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/05/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 18h15
Thứ Bảy: 16h45 (lễ tiếng Anh); 18h15
Chúa Nhật: 05h30 07h00 18h00 Website : gxthienthan.vn

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ