Giáo xứ An Bình – Nhà Thờ Thánh Giuse

4 Đ. An Bình, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:30, 18:00
Thứ Bảy: 05:30, 18:00
Chúa Nhật: 06:00 – 07:30 (tiếng Hoa) – 09:00 (lễ Thiếu nhi) – 17:30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ