Giáo Họ An Thạnh – Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang

85 QL80, Thạnh Trị, Tân Hịêp, Kiên Giang, Việt Nam
Niêm yết ngày 19/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 04h30 (Chiều thứ 5: 17h30 Lễ Thiếu Nhi)
Thứ Bảy: 04h30, 17h30 (Lễ thay Chúa Nhật)
Chúa Nhật: 04h30; 07h30 (Lễ Thiếu Nhi); 17h00

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ