Giáo điểm Vĩnh Lộc A

RH99+5X2, Liên, ấp 2 - 6, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 12/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giáo điểm Vĩnh Lộc A

Liên, ấp 2 – 6, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Giờ lễ

Thứ Bảy: 17:00

Chúa Nhật: 17:00

 

Nếu có thông tin gì thay đổi xin quý anh chị nhắn tin cho Admin qua whatsapp ở góc phải bên dưới website!

 

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ