Giáo Điểm Vĩnh Bình

Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, Việt Nam
Niêm yết ngày 18/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ Lễ
Ngày thường: Thứ Bảy: 18:00
Chúa Nhật: 07:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ