Giáo Điểm Tin Mừng

12 Đ. Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 6
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 18:00
Thứ Bảy: 18:00
Chúa Nhật: 18:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ