Giáo Điểm Phanxico Xavier

Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 18g00
Thứ Bảy: 18g00 (Lễ thay CN)
Chúa Nhật: 05g00; 07h45 ( Thánh lễ Thiếu Nhi ) ; 16h30 ; 18h00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ