Ngày đăng Tháng Mười Hai 22, 2023

– Không sạc từ 22h-5h – Có nhu cầu sạc đêm thì nói lễ tân dẫn qua chi nhánh 2, ở đó có người canh, sạc qua đêm được.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: