Ngày đăng Tháng Một 19, 2024

Điểm sạc xe điện DatBike Cỏ Charge

Điểm sạc xe điện Cỏ Charge là điểm sạc xe có công suất lớn, 3000w trở lên, điểm sạc là ổ điện được kết nối bên ngoài, người dùng quét mã thanh toán 10k/lần.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: