ĐIỂM SẠC CAFE PARIS

XJJ2+7X Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 17/03/2024 / 6
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 06:00 – 22:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

ĐIỂM SẠC CAFE PARIS

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ