Điểm Sạc 117 Nguyễn Đình Chiểu

117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 21/03/2024 / 13
Giá Sạc : 15,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 8:00 - 23:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Sạc dưới hầm xe B2, Giá gửi xe 5k/3h đầu, sau 23h không cho sạc.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ