Điểm Giữ Xe Vincom Đồng Khởi

72 Đ. Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 30/03/2024 / 1
Danh Mục : Điểm Gửi Xe
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 8:30 - 22:30
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá Gửi xe máy : Từ 6000 đ

Thời gian từ 8:30 – 22:30

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ