ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LÀO

Số 85, 23 đường Singha, Bản Phonxay, quận Xaysettha, thủ đô Vientiane,
Niêm yết ngày 12/04/2024 / 17
Khu Vực : Lào
Giờ Mở Cửa : Từ 08:30–17:00
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào:

 

Thông tin :

Địa chỉ: Số 85, 23 đường Singha, Bản Phonxay, quận Xaysettha, thủ đô Vientiane

Giờ làm việc:

  • Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:00 (giờ Lào)

Website: https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn/

Lưu ý:

  • Thông tin này có thể thay đổi, vui lòng truy cập website của Đại sứ quán để cập nhật thông tin mới nhất.
  • Khi đến Đại sứ quán, bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ.