ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA

436 Preah Monivong Blvd (93), Phnom Penh, Campuchia
Niêm yết ngày 11/04/2024 / 2
Khu Vực : Campuchia
Giờ Mở Cửa : Từ 8:00–16:30
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Địa chỉ:

 • Đại sứ quán:
 • Lãnh sự quán tại Sihanoukville:
  • 310, Ekareach Street, Mittapheap District, Sihanoukville
  • Điện thoại: +855 17 888 287
  • Email: [đã xoá địa chỉ email]
 • Lãnh sự quán tại Battambang:
  • Đường số 03, Battambang, Campuchia
  • Điện thoại: +855 53 993 650
  • Email: [đã xoá địa chỉ email]

Giờ làm việc:

 • Đại sứ quán:
  • Sáng: 8:00 – 11:30
  • Chiều: 14:00 – 17:00
  • Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ chính thức của Việt Nam và Campuchia
 • Lãnh sự quán tại Sihanoukville:
  • Sáng: 8:00 – 11:30
  • Chiều: 14:00 – 17:00
  • Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ chính thức của Việt Nam và Campuchia
 • Lãnh sự quán tại Battambang:
  • Sáng: 8:00 – 11:30
  • Chiều: 14:00 – 17:00
  • Nghỉ lễ: Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ chính thức của Việt Nam và Campuchia