Cửa Hàng Xăng Dầu PVOIL Số 63, An Giang

Quốc lộ N1, Ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Niêm yết ngày 02/04/2024 / 1
Danh Mục : Trạm Sạc Ô Tô
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 05:30 - 18:30
Số Lượng Cổng Sạc : 6 Cổng
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Địa Chỉ: Quốc lộ N1, Ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Cổng sạc: 2 cổng 180KW
4 cổng 60KW
Thời gian hoạt động: 05:30 – 18:30
Gửi xe: Miễn phí
Trạm sạc: Công cộng

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ