Cửa hàng xăng dầu PVOIL Số 14, Sóc Trăng

Quốc lộ 61B, ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
Niêm yết ngày 02/04/2024 / 2
Danh Mục : Trạm Sạc Ô Tô
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 5: 00 - 21: 00
Số Lượng Cổng Sạc : 4 Cổng
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Địa Chỉ: Quốc lộ 61B, ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
Cổng sạc: 2 cổng 180KW
2 cổng 60KW
Thời gian hoạt động: 05:00 – 19:00
Gửi xe: Miễn phí
Trạm sạc: Công cộng

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ