Cửa Hàng Xăng Dầu 79

Năm Căn - Đất Mũi, Tân Ân, Ngọc Hiển, Cà Mau, Việt Nam
Niêm yết ngày 27/03/2024 / 5
Danh Mục : Trạm Sạc Ô Tô
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 5 :00 - 21 :00
Số Lượng Cổng Sạc : 5 Cổng
Xem Đường Đi : Bắt Đầu
Loại cổng sạc

01 cổng sạc 250Kw

04 cổng sạc 60Kw

Thời gian hoạt động: 05:00 – 21:00

Trạm sạc: Công cộng

Miễn phí gửi xe.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ