Coffee Na Suối Đá Tây Ninh

TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Niêm yết ngày 03/04/2024 / 2
Giá Sạc : 0đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 05:00 – 21:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Quán cà phê chòi, mỗi chòi có 1 ổ sạc điện cho xe máy.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ