Chợ Làng Chài Mũi Né

Chế Lan Viên, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 77157, Việt Nam
Niêm yết ngày 22/04/2024 / 22
Danh Mục : Điểm Du Lịch
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Mở Cửa Cả Ngày
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Chợ Làng Chài Mũi Né, nơi hải sản được bán bằng thau : 100k/thau.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ