Cafe Võng Sân Vườn Những Người Bạn

224/5 Đ. Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 21/03/2024 / 4
Giá Sạc : 15,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 6:00 - 21:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc : 5k/h, giá nước từ 20k có võng, sân vườn thoáng, mát.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ