Cafe Milano 80 Nguyễn Phúc Nguyên.

80 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 04/04/2024 / 2
Giá Sạc : 15,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 06:30 – 21:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc 15k

Giá nước từ 18k

Thời gian hoạt động : 06:30–21:00

direction Xem đường đi

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ