Cà phê võng nhà lá

7 Đ. 43, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 21/03/2024 / 3
Giá Sạc : 15,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 7:00 - 21:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Sạc : 15k, Cà Phê : 15k

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ