Cà Phê Thái Triều

B5/6P1 Đường Liên Tổ 5-8, ap2, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 23/03/2024 / 4
Giá Sạc : 0đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 7:00 - 21:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Địa chỉ : B5/6P1 Đường Liên Tổ 5-8, ap2, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xin quý anh chị bổ sung thêm thông tin điểm sạc bằng đánh giá bên dưới!

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ