Cà Phê Hoàng Yến

2337 QL50, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 21/03/2024 / 2
Giá Sạc : 10,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 6:00 - 21:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Địa Chỉ : 2337 QL50, Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ