Cà Phê Chất – Ngô Thời Nhiệm

18-22 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 04/04/2024 / 2
Giá Sạc : 10,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 7:00 - 22:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc 10k/lần

Giá nước : 20 – 30k

Có chỗ ngủ trên lầu.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ