Bàu Nước Sôi

Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 1
Danh Mục : Điểm Du Lịch
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Mở Cửa Cả
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Bàu Nước Sôi là địa điểm tắm nước nóng giữa rừng lý tưởng!

Nước sôi tầm 60 độ.

Lưu ý : Hiện tại địa điểm này sóng điện thoại không có.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ